foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Panel czynszowy

panel czynszowy
KARTY USLUG HOME

Sekcja brydżowa

Ogloszenie dwa jelonki v2a

Informacja dot. przekształcenia

KARTA PRZEKSZTALCENIA page 001
odpowiedzi na pytania Spoldzielni Mieszkaniowych page 001
banner3

Informacje prawne

Rozmiar liter:

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu: październik 2019 r

  1. 04.10.2019 r. godz.. 9.oo, s. 29, sygn. akt V Ca 3338/18,  Sąd Apelacyjny, Sąd  Okręgowy  ul. Płocka,
  2. 10.10.2019 r, godz. 10.2o, s. 172,  sygn. akt II C 1116/17, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny, ul. Kocjana 3 – sprawa o wydanie dokumentów;
  3. 18.10.2019 r. godz. 9.oo, s. 60, sygn. akt IC 4356/16, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli I Wydział Cywilny w Warszawie ul. Kocjana 3,  sprawa o eksmisję z lokalu,
  4. 22.10.2019 r. godz. 15.20, s.129, sygn. akt  ICo 1406/19, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli I Wydział Cywilny w Warszawie, ul. Kocjana 3, zawezwanie do próby ugodowej,
  5. 25.10.2019 r. godz. 9.oo, s.  46, sygn. akt IC  2190/17, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli I Wydział Cywilny w Warszawie, ul. Kocjana 3,  eksmisja z lokalu;
  6. 29.10.2019 r. godz. 12.oo, s. 1063, sygn. akt  VII P 1051/16, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – żoliborza  VII Wydział Pracy, sprawa pracownicza.
  7. 30.10.2019 r. godz. 14.15, s. 141, sygn. akt XVI GC 418/19, Sąd Okręgowy w Warszawie XVI Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100, sprawa   o zapłatę p-ko Spółdzielni (Farbex).