foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Panel czynszowy

panel czynszowy

Lokalna Inicjatywa Pomagajmy Sobie

Pomagajmy Sobie minimum
KARTY USLUG HOME

SEGREGACJA ODPADÓW

Document page 001
banner3

Informacje prawne

Rozmiar liter:

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu: luty 2020 r

 1. 02.03.2020 r. godz.10.45 s.36 , sygn. akt IC 2953/17 , Sąd Rejonowy w Warszawie I Wydział Cywilny ul. Kocjana 3, - sprawa o ustalenie opłat;
 2. 10.03.2020 r. godz. 11.oo, s. 172 , sygn. akt II C 116/17, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie ul. Kocjana 3, - pozew o wydanie dokumentów;;
 3. 11.03.2020 r. godz. 11.oo, s. 148 , sygn. akt II Ns 227/18 , Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, ul, Kocjana 3 – pozew o zniesienie współwłasności;
 4. 23.03.2020 r. godz. 10.oo, s. 152, sygn. akt IC 3259/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3 – pozew o eksmisję;
 5. 25.03.2020 r. godz. 14.4o s. XVII, sygn. akt XXVIICa 1831/19, Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Cywilno-Odwoławczy, - pozew o posprzątanie i uporządkowanie lokalu;
 6. 26.03.2020 r. godz. 10.3o, s. 176 sygn. akt I/18/ , Sąd Rejonowy   ul. Czerniakowska 100 – dot. dostępu do podłączenia sieci telekomunikacyjnej,
 7. 30.03.2020 r. godz. 14.45, s. 172, sygn. akt IIC 2599/19, Sad Rejonowy dla Warszawy Woli ul. Kocjana 3 – zarzuty od nakazu zapłaty rozliczenie co.

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu maju 2020

                    W miesiącu kwietniu br. z przyczyn obiektywnych sprawy sądowe nie odbędą się

Poniżej sprawy zaplanowane przez Sąd na miesiąc maj br.

 1. 05.05.2020 r. godz. 12.oo s. 125, sygn. akt XXVC 1256/19, Sąd Okręgowy w Warszawie AL. Solidarności 127 – SFP przeciwko Spółdzielni o zapłatę;
 1. 06.05.2020 r. godz. 11.oo s. 148, sygn. akt II Ns 227/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie ul. Kocjana 3 – pozew o zniesienie współwłasności;
 1. 19.05.2020 r. godz. 15.oo s. I, sygn. akt (XXVI GC 78/18) VII AGa 575/19, Sąd Apelacyjny VII Wydział Gospodarczy Warszawa ul. Inflancka 4C,- sprawa   z powództwa Spółdzielni o zapłatę;
 1. 20.05.2020 r. godz. 10.00 s. 59, sygn. akt III K 158/20, Sad Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny , sprawa Karna z powództwa Spółdzielni:
 1. 26.05.2020 r. godz. 14.10, s. 36, Sad Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie I Wydział Cywilny, ul. Kocjana 3 , sprawa z powództwa Spółdzielni o zapłatę.