foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Panel czynszowy

panel czynszowy

Deklaracja członkowska

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ  PRZYSTĄPIENIA
DO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „GÓRCZEWSKA”

Lokalna Inicjatywa Pomagajmy Sobie

Pomagajmy Sobie minimum
KARTY USLUG HOME

NAGRANIA TVG

logo TVG

SEGREGACJA ODPADÓW

Document page 001
banner3

Informacje prawne

Rozmiar liter:

Informacja o sprawach sądowych : Październik 2021 r

18.10.2021 r. godz. 9.oo,
sygn. akt X GU 211/17 ,
SM „Górczewska” - upadłość konsumencka,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
X Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100.

19.10.2021 r. godz. 10.oo, s.208,
sygn. akt IC 1583/19
SM „Górczewska” – o uchylenie uchwały telewizyjnej WZ,
Sąd Okręgowy w Warszawie
I Wydział Cywilny , Al. Solidarności 127

  26.10.2021 r. godz.10.3o,
s. 208B, sygn. akt II Co 2503/16 ,
SM „Górczewska” – sprawa o wyjawienie majątku firmy,
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie.

27.10.2021 r. godz. 9.oo, s. 3,
sygn. akt II AKa 195/20,
SM „Górczewska” – apelacja sprawa karna,
Sąd Apelacyjny w Warszawie II Wydział Karny.
ogłoszenie przez Sąd Apelacyjny   publikacji w sprawie   w dniu 8 listopada 2021 r.

30.10.2021 r, godz. 10.oo, s. 1152,
sygn. akt II C 1632/20upr.
SM ”Górczewska” – o zapłatę,
Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli ul. Kocjana 3.