foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Panel czynszowy

panel czynszowy
przetargi

Deklaracja członkowska

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ  PRZYSTĄPIENIA
DO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „GÓRCZEWSKA”

Lokalna Inicjatywa Pomagajmy Sobie

Pomagajmy Sobie minimum
KARTY USLUG HOME

NAGRANIA TVG

logo TVG
banner3

Informacje prawne

Rozmiar liter:

Sprawy sądowe: Marzec 2024

15 marca 2024 r. godz.12,00 s. 46
sygn. akt   IC 4253/21
upr. Sąd Rejonowy w Warszawie
Wydział Cywilny,
sprawa czynszowa;

28 marca 2024 r. godz. 10.30, s. C,
sygn. akt II K 333/22,
Sąd Najwyższy Izba Karna
pl. Krasińskich 2/4/6/,
sprawa kasacyjna.