foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

WIELKANOC 2019

20190418114338 page 001

Panel czynszowy

panel czynszowy
KARTY USLUG HOME

Sekcja brydżowa

KLUB MIESZKAnCA I SEKCJA na turnieje 1 page 001

Informacja dot. przekształcenia

KARTA PRZEKSZTALCENIA page 001
odpowiedzi na pytania Spoldzielni Mieszkaniowych page 001

INFORMACJA

1070 001
banner3

KOMUNIKAT

 
apel

Informacje prawne

Rozmiar liter:

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu: marzec 2018 r.

 1. 01.03.2019 r. godz. 9.oo, s. 36, sygn. akt IC 595/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie I Wydział Cywilny ul. Kocjana 3 , sprawa o zapłatę ;
 2. 07.03.2019 r, godz. 9.30, s. 111, sygn. akt XII K 239/17, Sąd Okręgowy XII Wydział Karny Al. Solidarności 127, dot. Aneksu nr 4 P. Śl. 45;
 3. 07.03.2019 r. godz. 15.15, s. 135, sygn. akt II C 53/14, Są     d Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie II Wydział Cywilny ul, Kocjana 3, sprawa p-ko SM G;
 4. 13.03.2019 r. godz. 14.3o, s. 2 sygn. akt XXVC 213/16, Sąd Apelacyjny Pl. Krasińskich 2/3/4 Warszawa, apelacja pozwanej w sprawie pracowniczej;
 5. 19.03.2019 r. godz. 11.oo, s. 60, sygn. akt IC 4356/16, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie I Wydział Cywilny ul. Kocjana 3; sprawa o eksmisję;

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu: luty 2018 r.

 1. 02.2019 r. godz. 11.15, s. 100A, sygn. akt X GUP 334/17, Sąd Okręgowy w Warszawie ul. Czerniakowska 100A, upadłość konsumencka;
 1. 02.2019 r. godz. 9.oo, s. 154, sygn. akt XXVI GC 78/18 , Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100, sprawa o zapłatę z powództwa sp-ni;
 1. 02.2019 r. godz. 9.00 s. G , sygn. akt I OSK 772/17, Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie ul. Boduena 3/5 Wydział I, dot. skargi kasacyjnej osoby prywatnej   w sprawie zwrotu nieruchomości przy ul. .Górczewskiej 211;
 1. 02.2019 r. godz. 11.40, s. 555, sygn. akt IV C 12245/18 Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście X Wydział ul. Marszałkowska , sprawa dot. skargi na czynności komornicze;
 1. 02.2019 r. godz. 12.oo, s. 48, , sygn. akt XXVI GC 921/17 , Sąd Okręgowy w Warszawie XXVI Wydział Gospodarczy ul. Czerniakowska 100, sprawa z powództwa spółdzielni p-ko ABIX;
 1. 02.2019 r. godz. 9.oo s. 2, sygn. akt VI ACa 617/18 (XXV C 1318/09) , Sąd Apelacyjny w Warszawie VI Wydział Cywilny Plac Krasińskich 2/4/6, rozprawa apelacyjna;
 1. 02.2019 r. godz. 10.15, s. 1063, sygn. akt VII P 1051/16, Sąd Rejonowy VII Wydział Pracy, ul. Kocjana 3, sprawa pracownicza;
 1. 02.2019 r. godz. 9.4o, s. 152, sygn. akt IC 675/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli I Wydział Cywilny ul. Kocjana 3, zarzuty od nakazu zapłaty ;
 1. 02.2019 r. godz. 11.3o, s. 20, sygn. akt XXI Pa 498/18 (VII P 374/17), Sąd Odwoławczy przy ul. Płockiej , sprawa o odszkodowanie.

 

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu: styczniu 2018 r.

 1. 15.01.2019 r. godz. 9.00, s. 148, sygn. akt IC 2190/17, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli I wydział Cywilny ul. Kocjana , sprawa o zapłatę;
 2. 25.01.2019 r. godz. 13.oo, s. 152, sygn. akt IC 1887/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli I Wydział Cywilny ul. Kocjana 3, sprawa o zapłatę
 3. 31.01.2019 r. godz. 10.3o, sl 211 , sygn. akt XX GC 479/12, VII AGA 1057/18, Sąd Apelacyjny w Warszawie VII Wydział Gospodarczy ul. Inflancka 4C bud. D, apelacja  dot. Farbex