foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

NAGRANIA TVG

logo TVG

Panel czynszowy

panel czynszowy

Lokalna Inicjatywa Pomagajmy Sobie

Pomagajmy Sobie minimum
KARTY USLUG HOME

SEGREGACJA ODPADÓW

Document page 001
banner3

Informacje prawne

Rozmiar liter:

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu: czerwiec 2020 r

  1. 05.06.2020 r. godz. 13.3o, s. 46, sygn. akt IC 3194/19/upr. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy ul. Kocjana 3 - o zapłatę;
  2. 17.06.2020 r. godz. 10.00 s. 59, sygn. akt III K 158/20, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny , sprawa Karna z powództwa Spółdzielni;
  3. 23.06.2020 r. godz. 10.50 s. 152, sygn. akt IC 1011/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie I Wydział Cywilny ul. Kocjana 3, - sprzeciw od nakazu zapłaty;
  4. 25.06.2020 r. godz. 12.3o, s. 172, sygn. akt II C 156/20, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli II Wydział Cywilny ul. Kocjana 3 – sprzeciw od nakazu zapłaty;
  5. 30.06.2020 r. godz. 9.3o, s. 128, sygn. akt II C 116/17, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli II Wydział Cywilny ul. Kocjana 3 – pozew o wydanie dokumentów.

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu maju 2020

                    W miesiącu kwietniu br. z przyczyn obiektywnych sprawy sądowe nie odbędą się

Poniżej sprawy zaplanowane przez Sąd na miesiąc maj br.

  1. 05.05.2020 r. godz. 12.oo s. 125, sygn. akt XXVC 1256/19, Sąd Okręgowy w Warszawie AL. Solidarności 127 – SFP przeciwko Spółdzielni o zapłatę;
  1. 06.05.2020 r. godz. 11.oo s. 148, sygn. akt II Ns 227/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie ul. Kocjana 3 – pozew o zniesienie współwłasności;
  1. 19.05.2020 r. godz. 15.oo s. I, sygn. akt (XXVI GC 78/18) VII AGa 575/19, Sąd Apelacyjny VII Wydział Gospodarczy Warszawa ul. Inflancka 4C,- sprawa   z powództwa Spółdzielni o zapłatę;
  1. 20.05.2020 r. godz. 10.00 s. 59, sygn. akt III K 158/20, Sad Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny , sprawa Karna z powództwa Spółdzielni:
  1. 26.05.2020 r. godz. 14.10, s. 36, Sad Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie I Wydział Cywilny, ul. Kocjana 3 , sprawa z powództwa Spółdzielni o zapłatę.