Informacje prawne

Rozmiar liter:

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu: luty 2020 r

 1. 02.03.2020 r. godz.10.45 s.36 , sygn. akt IC 2953/17 , Sąd Rejonowy w Warszawie I Wydział Cywilny ul. Kocjana 3, - sprawa o ustalenie opłat;
 2. 10.03.2020 r. godz. 11.oo, s. 172 , sygn. akt II C 116/17, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie ul. Kocjana 3, - pozew o wydanie dokumentów;;
 3. 11.03.2020 r. godz. 11.oo, s. 148 , sygn. akt II Ns 227/18 , Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, ul, Kocjana 3 – pozew o zniesienie współwłasności;
 4. 23.03.2020 r. godz. 10.oo, s. 152, sygn. akt IC 3259/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie, ul. Kocjana 3 – pozew o eksmisję;
 5. 25.03.2020 r. godz. 14.4o s. XVII, sygn. akt XXVIICa 1831/19, Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Cywilno-Odwoławczy, - pozew o posprzątanie i uporządkowanie lokalu;
 6. 26.03.2020 r. godz. 10.3o, s. 176 sygn. akt I/18/ , Sąd Rejonowy   ul. Czerniakowska 100 – dot. dostępu do podłączenia sieci telekomunikacyjnej,
 7. 30.03.2020 r. godz. 14.45, s. 172, sygn. akt IIC 2599/19, Sad Rejonowy dla Warszawy Woli ul. Kocjana 3 – zarzuty od nakazu zapłaty rozliczenie co.

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu maju 2020

                    W miesiącu kwietniu br. z przyczyn obiektywnych sprawy sądowe nie odbędą się

Poniżej sprawy zaplanowane przez Sąd na miesiąc maj br.

 1. 05.05.2020 r. godz. 12.oo s. 125, sygn. akt XXVC 1256/19, Sąd Okręgowy w Warszawie AL. Solidarności 127 – SFP przeciwko Spółdzielni o zapłatę;
 1. 06.05.2020 r. godz. 11.oo s. 148, sygn. akt II Ns 227/18, Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie ul. Kocjana 3 – pozew o zniesienie współwłasności;
 1. 19.05.2020 r. godz. 15.oo s. I, sygn. akt (XXVI GC 78/18) VII AGa 575/19, Sąd Apelacyjny VII Wydział Gospodarczy Warszawa ul. Inflancka 4C,- sprawa   z powództwa Spółdzielni o zapłatę;
 1. 20.05.2020 r. godz. 10.00 s. 59, sygn. akt III K 158/20, Sad Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie III Wydział Karny , sprawa Karna z powództwa Spółdzielni:
 1. 26.05.2020 r. godz. 14.10, s. 36, Sad Rejonowy dla Warszawy Woli w Warszawie I Wydział Cywilny, ul. Kocjana 3 , sprawa z powództwa Spółdzielni o zapłatę.