Informacje prawne

Rozmiar liter:

Informacja o sprawach sądowych w miesiącu: listopad 2019 r

  1. 14.11.2019 r. godz. 10.3o s. 215, sygn. akt XXV C 2201/18, Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny al. Solidarności 127 , sprawa o stwierdzenie nieistnienia uchwały;
  1. 28.11.2019 r, godz. 10.50, s. 172, sygn. akt II C 1116/17, Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie II Wydział Cywilny, ul. Kocjana 3 – sprawa o nakazanie wydania dokumentacji.
Uprzejmie informujemy, iż w dniu 4 listopada 2019 r. o godz.                  
9.30 s. 222 odbędzie się rozprawa sądowa :
Dot. aneksu nr 4 , sygn. akt XII K 239/17 Sąd Okręgowy w
Warszawie XII Wydział Karny al. Solidarności 127

Jednocześnie wskazujemy również, iż Kancelaria Prawna ponowiła wniosek o umożliwienie rejestracji obrazu i dźwięku w przedmiotowej sprawie przez TV G, wskazując, że k.p.c. po ostatnich zmianach prawnych uniemożliwia Sądowi negatywne rozpatrzenie wniosku.