foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Panel czynszowy

panel czynszowy
przetargi

Analiza mocy ciepła

 5a2b71e2 c1a5 4cbc b15a 9ce391179d0d

Przeglądy budynków

 44b65ae2 c56a 4e94 aede 030d762f4107

Deklaracja członkowska

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ  PRZYSTĄPIENIA
DO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „GÓRCZEWSKA”

Lokalna Inicjatywa Pomagajmy Sobie

Pomagajmy Sobie minimum
KARTY USLUG HOME

NAGRANIA TVG

logo TVG
banner3

Polityka Prywatności

Rozmiar liter:

Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności opisuje kwestie związane z korzystaniem ze strony smgorczewska.pl

 

Pliki Cookies

 1. Dla Państwa wygody strona www.smgorczewska.pl, zwana dalej portalem, używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia.
  W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu Cookies.
 3. Portal stosuje Cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji
  o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
 4. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa
  i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się na konto pocztowe.
 5. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.
W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 

Dane osobowe

Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO.

Rozporządzenie ma chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

Także w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie, dostosowaliśmy się do Rozporządzenia, dlatego dokonaliśmy niezbędnych zmian organizacyjnych oraz powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który będzie służył Państwu pomocą we wszystkich kwestiach dotyczących danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) // art. 14 ust. 1-2 (dane zbierane z innych źródeł) RODO, informujemy, że

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na potrzeby świadczenia usług związanych z zarządzaniem nieruchomościami, obsługą finansową nieruchomości, a także świadczeniem usług telekomunikacyjnych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” 01-318 Warszawa ul. Doroszewskiego 4, wpisana Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000012927, NIP: 5250009536, Regon: 001071522

Ze Spółdzielnią można się kontaktować: Zarząd e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 22 664 69 72, 22 665 20 14, Administracja Osiedla Nr 1 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 22 665 05 34, 22 665 67 72, 22 665 65 53, Administracja Osiedla Nr 2 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 22 664 61 68, 22 666 000 53, Administracja osiedla Nr3 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 22 665 14 62, 22 665 55 57, 22 665 14 60, TV „Górczewska” Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., tel. 22 665 97 09.

 

2. Dane Kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Inspektorem ochrony danych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” w Warszawie.

Jest Pani Barbara CHMIELEWSKA z którą, można się skontaktować za pomocą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., telefonicznie (22) 665-09-59 oraz pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” ul. Doroszewskiego 4, 01-318 Warszawa, z dopiskiem; „Inspektor Danych Osobowych”.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz korzystaniem przez Panią/Pana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

3. Cel Przetwarzania Danych, Podstawa Prawna Oraz Prawnie Uzasadnione Interesy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”

Spółdzielnia przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w § 5 i 6 Statutu m.in opisanych, jako zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków spółdzielni oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, zwanych w dalszej części Statutu lokalami oraz realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa związanych z szeroko pojętym prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami poprzez:

utrzymanie w jak najlepszym stanie technicznym posiadanych zasobów budynkowych i infrastruktury technicznej oraz zasobów przyrody; utrzymywać nieruchomości w stanie niepogorszonym;

 1. dbałość o estetykę budynków oraz otoczenia;
 2. zaspokajanie potrzeb w zakresie miejsc parkingowych;
 3. działanie na rzecz potrzeb kulturalnych, oświatowych i społecznych w zakresie sportu, rekreacji oraz ochrony zdrowia członków Spółdzielni oraz ich rodzin.
 4. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte, na podstawie ustawy, mienie jej członków.

 

4. Podstawa Przetwarzania

Podstawą legitymującą przetwarzanie danych przez Administratora Danych zgodnie z art. 6 RODO jest spełnienie jednego z niżej podanych warunków:

 1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi;
 6. Jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Spółdzielnia, jako Administrator Danych, przetwarza dane, aby realizować obowiązki określone w ogólnie obowiązujących przepisach prawa oraz w Statucie i Regulaminach - przetwarza dane m.in. w oparciu o:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Umowy, której stroną jest Spółdzielnia,
 2. Ustawę z dnia 10. 05. 2018 Ustawa o ochronie danych osobowych’
 3. Ustawę z dnia 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze
 4. Ustawę z dnia 15.12.2000 r. O spółdzielniach mieszkaniowych
 5. Ustawę z dnia 24 czerwca 1994 r O własności lokali
 6. Ustawę z dnia 21 czerwca 2001r. O ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego
 7. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
 8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
 9. Statut i Regulaminy Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”.
 10. Zgodę osoby, której dane dotyczą.

 

5. Odbiorcy Danych

Dane mogą być udostępniane przez Administratora, podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji celów Administratora Danych, a także mogą być udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa pod warunkiem wykazania interesu prawnego do pozyskania informacji. Odbiorcami danych osobowych mogą być Urzędy Państwowe np. Skarbowy; Poczta Polska; Firmy Ubezpieczeniowe, Organy Sprawiedliwości - Sądy; Policja, Prokuratura, Komornicy; Firmy obsługujące nieruchomości np. Rozliczające media, Kominiarskie, Pogotowia - Gazowe, Energetyczne, Ratunkowe, Sprawujące obsługę informatyczną Spółdzielni czy zapewniająca serwis sprzętu oraz doradztwo w zakresie obsługi systemu informatycznego Spółdzielni.

 

6. Okres Przechowywania Danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3 niniejszej informacji lub przez okres, aż do utraty celowości i użyteczności przetwarzania, która określona jest potrzebą realizacji zadań będących przedmiotem działania Spółdzielni określonych w Statucie.

 

7. Prawa Osób, Których Dane Dotyczą

Każda osoba, której dane są przetwarzane posiada prawo:

 1. dostępu do treści swoich danych ( art. 15 RODO) -, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza jego dane,
 2. do sprostowania danych ( art. 16 RODO), - żądanie sprostowania danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne,
 3. prawo żądanie usunięcia danych / prawo bycia zapomnianym ( art. 17 RODO),
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych ( art. 18 RODO),
 5. prawo do przenoszenia danych ( art. 20 RODO), – czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu podmiotowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanie danych, jeśli przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f. ( art. 21 RODO)
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów, Jeśli dane są przetwarzane na zasadzie złożonej dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit a RODO – osobie, która taka zgodę złożyła przysługuje prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

8. Prawo Skargi

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczące, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe pozyskane i przetwarzane przez Administratora Danych nie służą zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 

Administrator Danych Osobowych
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska”

 

Dla Członków Spółdzielni dostępna jest Uchwała Zarządu Nr 43/2018 w sprawie wyznaczneia Inspektora Ochrony Danych Osobowych. (LINK)