foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Panel czynszowy

panel czynszowy
przetargi

Deklaracja członkowska

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ  PRZYSTĄPIENIA
DO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „GÓRCZEWSKA”

Lokalna Inicjatywa Pomagajmy Sobie

Pomagajmy Sobie minimum
KARTY USLUG HOME

NAGRANIA TVG

logo TVG
banner3

Wyniki przetargów

Rozmiar liter:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa Górczewska uprzejmie zawiadamia, że w dniu 12.08.2022r unieważniła postępowanie w trybie "konkurs ofert" nr 24/2022 na: "remont instalacji gazowych (po śladzie) na podstawie projektów budowlano-wykonawczych wraz z wymianą wytypowanych pionów i poziomów kanalizacyjnych w siedmiu budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Klemensiewicza 5A, Klemensiewicza 3 i 5, Szobera 4, Irzykowskiego 8, Karabeli 7 i 11 w Warszawie". (dodano 17.08.2022r.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogłoszenie o wynikach: Konkurs ofert 13/2021 - Wykonanie, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane ( Dz.U.2013.1409 tj. ) art. 62 ust. 1 pkt. 1 lit. C: - rocznych przeglądów wewnętrznej instalacji gazowej, wg PN-M-34507:2002, w zakresie sprowadzenia szczelności wewnętrznej instalacji gazowej budynku, w koniecznych przypadkach doszczelnienia na styku z odbiornikami (kuchnie gazowe) oraz przewodu elastycznego przy połączeniu z instalacją, sporządzeniem protokołów, w 127 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, - sprawdzenie sprawności wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach o innym przeznaczeniu wraz z wyczyszczeniem w razie potrzeby. Zakres czynności określa PN -89/B-10425[9] a w szczególności sprawdzenie sprawności kanałów i przewodów wentylacji, udrożnienie niedrożnych kanałów oraz przewodów i sporządzenie protokołów i szkiców inwentaryzowanych kanałów oraz przewodów. (dodano 21.07.2021r)