foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

WIELKANOC 2019

20190418114338 page 001

Panel czynszowy

panel czynszowy
KARTY USLUG HOME

Sekcja brydżowa

KLUB MIESZKAnCA I SEKCJA na turnieje 1 page 001

Informacja dot. przekształcenia

KARTA PRZEKSZTALCENIA page 001
odpowiedzi na pytania Spoldzielni Mieszkaniowych page 001

INFORMACJA

1070 001
banner3

KOMUNIKAT

 
apel

Rada Nadzorcza - Informacje

Rozmiar liter:

Art. 81. 1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu
i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur
i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi
2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu
i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

 
Rada Nadzorcza SM "Górczewska"
SKŁAD Komisje-RN-2017-2020 (stan na dzień 10.04.2019)
SKLAD Komisje RN 2017 2020 stan na dzien 10.04.2019 page 001
 
UWAGA: członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdy poniedziałek
w godz. 17.00 - 18.00 w pokoju 101 ul. Doroszewskiego 4
Harmonogram dyżurów Członków RN dostępny jest w TYM MIEJSCU