foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Dla Członków Spółdzielni

Zaloguj Zarejestruj

Zaloguj

Panel czynszowy

panel czynszowy
KARTY USLUG HOME

SEGREGACJA ODPADÓW

Document page 001

Informacja dot. przekształcenia

KARTA PRZEKSZTALCENIA page 001
banner3

Rada Nadzorcza - Informacje

Rozmiar liter:

Art. 81. 1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu
i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur
i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi
2. Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu
i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni wnioskujący o ich otrzymanie.

 
Rada Nadzorcza SM "Górczewska"
SKŁAD Komisje-RN-2017-2020 (stan na dzień 22.10.2019)
SKLAD Komisje RN 2017 2020 stan na dzien 22.10.2019 page 001
 
UWAGA: członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w każdy poniedziałek
w godz. 17.00 - 18.00 w pokoju 101 ul. Doroszewskiego 4
Harmonogram dyżurów Członków RN dostępny jest w TYM MIEJSCU