foto1
foto1
foto1
foto1
foto1Panel czynszowy

panel czynszowy
przetargi

Deklaracja członkowska

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ  PRZYSTĄPIENIA
DO SPÓŁDZIELNI  MIESZKANIOWEJ  „GÓRCZEWSKA”

Lokalna Inicjatywa Pomagajmy Sobie

Pomagajmy Sobie minimum
KARTY USLUG HOME

NAGRANIA TVG

logo TVG
banner3

Rada Osiedla Nr 1 - Informacje

Rozmiar liter:

Dyżury Rady Osiedla Nr 1
 HArmonogram dyżurów członków Rady Osiedla nr 1 page 0001

Dyżury członków Rady Osiedla nr 1

odbywają się w godzinach 1700- 1800

w siedzibie Administracji Osiedla Nr 1 przy ul. Czumy 5.